Kapat

2019-2020 Bilişim Teknolojileri Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı [Pandemi Süreci]

Bilişim Teknolojileri Zümre

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için hazırlanan, pandemi süreci dolayısıyla 2. dönem işlenemeyen derslerin telafisi, öğrencilere bu süreçte verilen EBA desteği ve diğer bütün konuları içeren zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağıdır.

Gündem Maddeleri

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.
 3. Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.
 4. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
 5. Hazırlanan yıllık planların değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.
 6. Ölçme ve değerlendirme kapsamında, uygulama sınavlarında sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.
 7. Öğretim metot ve tekniklerinin saptanması
 8. Ders araç–gereçleri, öğretim materyalleri, çevrede yararlanılabilecek kaynakların görüşülmesi.
 9. Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim, Eba internet sitesi ve Eba Ortaokul Tv ile ders anlatım süreci.
 10. 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi Telafi Eğitimi programı.
 11. 2020-2021 Eğitim Öğretim sürecinde covid-19 ile ilgili alınması gereken önlemler.
 12. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin daha verimli olmasına yönelik görüş ve öneriler.
 13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2019-2020 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanağı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İçeriklere Baktınız mı?