6.1.4 – Artık Daha Bilinçliyim

KAZANIMLAR

6.2.1.1. İnternet etiğinin önemini ifade eder.

6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
Sanal ortamlarda da doğru ve dürüst olunması gerektiği vurgulanır.
6.2.1.3. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.
Sanal ortamda karşılaşılabilecek olumsuz davranışlara karşı duyarlı davranılması üzerinde durulur.

MATERYALLER

6.1.4.A1 – İnternet Etiği Sunusu

6.1.4.B1 – Eğrisi Doğrusu Hikâyesi Çalışma Kâğıdı

6.1.4.C1 – Zorba Olma Zorbadan Korkma Afişi

6.1.4.D1 – Mini Hikâyemiz Hikâye Formu

6.1.4.E1 – Siber Zorbalıktan Korunma Ekibi Tanıtım ve Görev Kartı

6.1.4.E2 – Siber Zorbalık Bilgilendirme Metni

6.1.4 BilgisayarBilimi.Net Hepsi Bir Arada Sunum İndir [Google Drive]

SUNU

ADMİN

Teknolojiyi öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, Amerika saatine göre uyku düzenini ayarlayan, işlerini ertelememeyi beceremeyen (site temasını bile yazacak vakit bulamadan direkt satın alan) ve arada sırada teknoloji yazarlığı yapan bir şahsiyet.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir