Algoritma Nedir?

Genellikle matematik ve programlamada kullanılan Algoritma; bir problemi, sorunu çözmek veya belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenecek sıralı, mantıksal yollardır. Daha kısa bir tanımla Algoritma, mevcut bilgilerden istenilenlere ulaşmaktır.

Bilgisayar biliminde bütün programlama dillerinin temeli algoritma üzerine kuruludur. Mantığı aslında son derece basittir. Günlük hayatınızdaki işlemlerde de kullanabilirsiniz. Yapılacak işlemleri belirli bir mantığa göre sıralama işlemidir.

Algoritma 3 temel bileşenden oluşur:

1- Değişken: Dışarıdan girilen ve oluşturulan değerleri hafızada tutan elemandır.
2- Algoritma: Gerekli adımların mantıksal bir sıra ile yazılmasıdır.
3- Akış Diyagramı: Şemaları oklar ile birbirine bağlayan yapıdır.

Algoritma Kuralları:

1- Girdi: Dışarıdan verilen değer. (Değişkene atanan değer)
2- Çıktı: Üretilen değer.
3- Açıklık: Yapılan işlemler/komutlar açık olmalı ve birden fazla anlam taşımamalıdır.
4- Sonluluk: Her türlü olasılıktan sonra algoritma sonlu bir adımda bitmelidir.
5- Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.

Algoritmanın genel bir tanımını oluşturduk. Algoritmayı daha iyi anlayabilmek için bir sonraki yazımız olan “Akış Diyagramı Nedir”i okuyun.

ADMİN

Teknolojiyi öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, Amerika saatine göre uyku düzenini ayarlayan, işlerini ertelememeyi beceremeyen (site temasını bile yazacak vakit bulamadan direkt satın alan) ve arada sırada teknoloji yazarlığı yapan bir şahsiyet.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir