Category: Arduino

Arduino ders anlatımları, etkinlikler, projeler, kitaplar ve daha birçok materyal içeren kategoridir.

0

Ders 2: Arduino’da Seri İletişim ve Analog Giriş/Çıkış

Seri İletişim Ardunio ile bilgisayar arasında kurulan bir iletişimdir. Bu iletişim arduino ide üzerinde bulunan Serial monitör ile gönderilen verileri görmemizi sağlar. Serial monitör projelerimizde verileri anlık olarak görmek isteğimizde bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır....

0

Ders 1: Arduino Led ve Buton Kontrolü

Bugünkü yazımızda  led kontrolleri; ledin tanımlanması aktif ve pasif hale getirilmesi; buton tanımlanması; butonun kontrol edilmesi ve buton kontrolünün led ile birleştirmişi konusunda sırası ile led kontrolü, flip flop devresi ve buton ile led...

0

Arduino IDE Kod Editörü Kullanımı

Yazılım geliştirmek için, Arduino IDE kod editörü ve derleyici olarak görev yapan, aynı zamanda derlenen programı karta yükleme işlemini de yapabilen, her platformda çalışabilen Java programlama dilinde yazılmış bir uygulamadır.Linux, Mac ve Windows için...

0

Arduino Nedir?

Arduino Atmel firması tarafından geliştiriciler için çıkartılmış bir G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino kartları bir Atmel AVR mikrodenetleyici (Eski kartlarda ATmega8 veya ATmega168,...