Category: 5. Sınıf

0

5.1.5. Dijital Yurttaşlık Sunu, Etkinlik, Ders Notu [.pptx, .pdf]

KAZANIMLAR 5.2.2. Dijital Vatandaşlık 5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar. E-devlet, e-randevu, e-bankacılık, e-okul gibi uygulamaların incelenmesi sağlanır. 5.2.2.2. Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder. Çevrimiçi ortamlarda dürüst olma ve sahte...

0

5.1.3. Dosya Yönetimi Sunu, Etkinlik, Ders Notu [.pptx, .pdf]

KAZANIMLAR 5.1.3.1. Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder. 5.1.3.2. Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar. Dosya ve klasör oluşturma, kopyalama, silme, geri alma, taşıma, arama gibi işlemler  üzerinde durulur. MATERYALLER 5.1.3.A1- “İnternet’te...

Bilgisayarımda Gördüklerim, Görmediklerim 0

5.1.2 – Bilgisayarımda Gördüklerim, Görmediklerim

KAZANIMLAR 5.1.2. Bilgisayar Sistemleri 5.1.2.1. Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar. Donanım ve yazılım arasındaki ilişkiye değinilir. Bit, byte, ikili, sekizli ve on altılı sayı sistemleri gibi kavramlar ele alınır. 5.1.2.2. Giriş ve...

Bilişim İle Tanışıyorum 0

5.1.1 – Bilişim İle Tanışıyorum

KAZANIMLAR 5.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi 5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar. Teknoloji, bilişim ve bilişim teknolojileri kavramlarından bahsedilir. 5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder. Bilişim teknolojilerinin gelişimine...

Dijital Ürün Oluşturuyorum 0

5.1.15 – Dijital Ürün Oluşturuyorum

KAZANIMLAR 5.4.1.2. Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür. Açık kaynak kodlu veya ücretsiz erişilebilen görsel işleme programları kullanılarak görseller üzerinde kesme, rengini değiştirme, yeni bir görsel çizme gibi etkinlikler yaptırılır. 5.4.2.3. Kelime işlemci programı ile...

Ürünlerimizi Değerlendiriyoruz 0

5.1.16 – Ürünlerimizi Değerlendiriyoruz

KAZANIMLAR 5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır. 5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır. MATERYALLER Öğrencilere ait dijital ürün dosyaları HAZIRLIK Öğrenciler daha önce hazırladıkları dijital ürün dosyalarını beraberlerinde getirir. UYGULAMA...

5.1.17 - Sınıf Dergimiz Sahnede 0

5.1.17 – Sınıf Dergimiz Sahnede

KAZANIMLAR 5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır. 5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır. MATERYALLER Hazırlanan Dergiler Not: Bu hafta öğrencilerin hazırladığı dergiler değerlendirileceği için ayrıca bir slayt hazırlanmamıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. sınıf genel tekrarı 0

5.1.18 – Genel Tekrar

KAZANIMLAR Öğrendikleri bilgileri tekrar eder. MATERYALLER İlk dönemin son haftası tekrar olduğu için ayrıca bir slayt hazırlanmamıştır. UYGULAMA Tüm dönem işlenen konular sırası ile ele alınarak öğrencilerle soru-cevap şeklinde, akıllarında kalan bilgiler ve öğretmenin...

5.2.1 - Bulmaca Buldurmaca 0

5.2.1 Bulmaca Buldurmaca

KAZANIMLAR 5.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları 5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar. 5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. 5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder. 5.5.1.17. Matematik...