Category: Ders Notları

Öğrenciler ve öğretmenler için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ders notlarını içerir.

0

Klavye Tuşları ve Görevleri

Klavye Tuşlarının Görevleri Klavye bilgisayara veri girişi yapabildiğimiz giriş donanımlarından biridir. Ülkemizde, tuşların dizilişine göre, en sık kullanılan iki tip klavye vardır. Q klavye ve F klavye. F klavye Türkçe dilinde kullanılan kelimelerdeki harflerin...

8

Microsoft Office Word 2010 Ders Notları

Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya çıkarabiliriz. Pencere Durum Düğmeleri: Programı kapatma, küçültme/ekran kaplı yapma ve simge durumunda...

0

1.4.3. Dosya Yönetimi

Dosya Nedir? Bilgisayarımızda bilgilerin kayıt edildiği birimlere dosya denir. Dosyanın içerisindeki bilgi; resim, müzik, metin(yazı), çizim vb. bilgiler olabilir. Bilgisayarımızda kullandığımız programlar ürettikleri bilgileri dosya denilen birimlerin içerisinde saklarlar. Örneğin; bilgisayarımızda çizdiğimiz bir resmi...

0

1.4.2. İşletim Sistemi

Yazılım Nedir? Yazılım, program da denilen, bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisidir. Yazılım bir teknoloji terimidir. Anlamı; Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım parçalarının yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli...

10

2.1. İnternet ve İletişim

BİLGİSAYAR AĞI İki ya da daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Ağ içindeki bilgisayarlar birbiriyle iletişim kurabilirler ve veri paylaşırlar. Kısaca birden fazla bilgisayarın haberleşmesini sağlayan sisteme bilgisayar ağı denir. En bilinen...

0

1.3.BİT’in Temel Kavramları

1.BİLGİSAYAR (COMPUTER) NEDİR? Bilgisayar, kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen çok sayıdaki karmaşık işlemleri yapabilen elektronik cihaza denir. Çok hızlı işlem yapma özelliğine sahip, büyük bilgileri çok küçük alanlarda saklayabilen ve istendiğinde bu...

0

1.1. BİT’in Günlük Yaşamdaki Önemi

BİLİŞİM OKUR – YAZARLIĞI Giriş: Dersimizi Tanıyalım Bu dersi daha iyi anlayabilmek için dersimizin adı olan “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” kavramını ve dersimizin ana konusu olan “Bilgisayar” kavramını bilmemiz gerekmektedir. Aşağıdaki tanımlardan bu kavramların...