Kapat

Ders 1: Arduino Led ve Buton Kontrolü

Bugünkü yazımızda  led kontrolleri; ledin tanımlanması aktif ve pasif hale getirilmesi; buton tanımlanması; butonun kontrol edilmesi ve buton kontrolünün led ile birleştirmişi konusunda sırası ile led kontrolü, flip flop devresi ve buton ile led kontrolü konusunda üç tane uygulamamızı yapacağız.

Arduino İDE’den kullanılacak işlemciyi seçip bağlantılarımızı yaptıktan sonra ilk olarak led yakıp söndürme  uygulamamızı yapacağız.

İşlemcide Led yakmak programlamanın “Hello Word” tür. 🙂

Ben uygulamamda Arduino Leonarda kullandım. Sizde ister Leonardo ister başka bir işlemci kullanabilirsiniz. Kodlama konusunda bir farklılık oluşmaz sadece çıkış pinlerine dikkat etmeniz yeterli olur.

Bu bağlantıları kendinize özgü rasgele seçtiğiniz dijital çıkışlardan gerçekleştirebilirsin.


Uygulama 1: Led Yakıp Söndürme

Uygulamamızın bağlantı şekli :

Uygulama için yazılan örnek kod:

int led = 5;
 //işlemcimizden 5 numaralı çıkışını led değişkenine atadık. 
 void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); // led değişkenini pinini çıkış olarak ayarlanıyor.
 }
 
 void loop()// sonsuz döngü

 {
 digitalWrite(led, HIGH);   // HGIH led çıkışını aktif yapar Pin çıkışına 1 gönderir 
 delay(1000);               // 1 saniye bekler. (1000 1sn’ye eşit gelir) 
 digitalWrite(led, LOW);    // LOW led çıkışını pasif yapar Pin çıkışına 0 gönderir.
 delay(1000);               // 1 saniye bekler
 }


Uygulama 2: Flip Flop

İkinci uygulama olarak bir flip flop yapalım.

Flip Flop’un çalışma mantığı mevcut iki led den biri yanarken diğeri sönecek ve bu zıt işlem sıra ile birbirini takip edecek.

Uygulamamızın bağlantı şekli :

Uygulama için yazılan örnek kod:

int led1 = 5; //işlemcimizden 5 numaralı çıkışını led1 değişkenine atadık.

int led2 = 6; //işlemcimizden 5 numaralı çıkışını led2 değişkenine atadık.void setup() {

pinMode(led1, OUTPUT); // led1 değişkeninin pini çıkış olarak ayarlanıyor.

pinMode(led2, OUTPUT);  //led2 değişkenimizi çıkış olarak ayarladık

}

void loop()// sonsuz döngü

 {

digitalWrite(led1, HIGH);   // HGIH led çıkışını aktif yapar Pin çıkışına 1 gönderir

digitalWrite(led2, LOW);   //led2 çıkışmıza 0 gönderdik

delay(1000);               // 1 saniye bekler. (1000 1sn’ye eşit gelir)

digitalWrite(led1, LOW);  // LOW led çıkışını pasif yapar Pin çıkışına 0 gönderir.

digitalWrite(led2, HIGH); // led2 çıkışına 1 gönderidk

delay(1000);               // 1 saniye bekler

}

Uygulama 3: Led Kontrolü

Bu yazıdaki son uygulamamız olan buton kontrolü ile led kontrolü..

Devremizde butona basıldığı zaman ledimiz 1 saniye yanacak basılmadığı durumlarda sönük kalacak.

Uygulamamızın bağlantı şekli :

Uygulama için yazılan örnek kod:

   int led = 10   // 10. pin çıkışımızı led degişkenine atadık 

   int buton =3;    //3. pin çıkışını buton değişkenine atadık

    int butondeger = 0;   // buton  değişkenine buton değerinin kontorlünde kullancağız   void setup()  {   pinMode(led,OUTPUT);      // led değişkenini (pini) çıkış tanımladık

   pinMode(buton,INPUT);    // buton değişkeini (pini) giriş tanımladık   }  void loop()//sonsuz döngü  {   butondeger =digitalRead(buton);  // buton pininin dijital okuması yapıp butondeger değişkenine atadık if(butondeger ==HIGH)  {           // butona basılmışsa (digital deger 1 ise) şart sağlanacak, şart ifademizdeki durum gercekleşecek

  digitalWrite(led,HIGH);   // şartımız saglandı ledimizi yaktık

  delay(1000); //1 saniye bekleme ledin yandığını net olarak görebilmezmi için

  }

  else

   digitalWrite(led,LOW);    // şartımızın sağlanmadığı durumlarda ledimiz sönük}

Yazar: Emin ÖZKAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İçeriklere Baktınız mı?