Kapat

Ders 2: Arduino’da Seri İletişim ve Analog Giriş/Çıkış

Seri İletişim

Ardunio ile bilgisayar arasında kurulan bir iletişimdir. Bu iletişim arduino ide üzerinde bulunan Serial monitör ile gönderilen verileri görmemizi sağlar. Serial monitör projelerimizde verileri anlık olarak görmek isteğimizde bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Serial monitörün kullanılışlı daha rahat anlamak için küçük bir uygulama yapalım ve serial monitöre 1 saniye aralıklar ile 1buton1led yazdıralım.  Serial monitörde isteğiniz veriyi gönderip sinyallerini takip edebilirsiniz örneğin ısı, ışık, sıcaklık vs.

Serial.begin(9600) komutu ile ardino ve bilgisayar arasında seri iletişim başlar.

9600 değeri saniyede 9600 bit’e karşılık gelir.

Serial.println(“yazdırılmak istenen”); komutu Serial monitöre yazdırmak icin kullanılır.

Uygulama

void setup(){

Serial.begin(9600); //Seri iletişim başlatma

}

void loop(){ //sonsuz döngü

  Serial.println("1buton1led"); //Serial monitöre 1buton1led yazdırıyoruz

  delay(1000); //1 saniyelik bekleme

}

Analog Giriş çıkış.

Projelerimiz de her zaman Digital sinyaller kullanamayız. Diğital sinyaller bir önceki led kontrol yazımda da hatırladığınız gibi 1 ve 0 mantığı ile çalışırlar. Bazen projelerimizde 1 ve 0 gibi sabit değerler ile değil ara değerlerle işlem yapmamız gerekebilir. Ortamdaki fiziksel değişkenlerin okunması ve bu okunan büyüklüklere göre işlem yapmamız gerektiğinde Analog giriş çıkışları kullanmamız gerekebilir. Analog giriş çıkış ile örneğin ortadaki ışık sinyali ölçülür ve değere öre led parlaklığı ayarlanabilir, DC motoru Analog gerelim kontrolü ile kullanabiliriz.

Arduino içerisinde 10 bitlik Analog Digital çevirici ADC bulunmaktadır. Girişe uygulamam 0-5V arasındaki gerilim 0-1023 arası sinyal değerlerine çevrilir.

Uygulanan gerilimini

analogRead() fonksiyonu ile okuma işlemini yaparız.

Ardunio bu okunan sinyalleri genellikte 0-1023 arasındaki değerler ile bize döndürür. Bu değerleri

gerilim=(analogdeger / 4) ;  // 0-255 arasında 255=5V değerine karşılık gelir.

formülü ile gerilim değerine çevirerek yaptığımız işlemlerde kullana biliriz.

Aruino Leanorda Kitinde bulunan Analog girişler

Potasyometerin değerine göre parlaklığını değiştiren bir uygulama yapalım.

Uygulamamızın bağlantı şekli :

Uygulama için yazılan örnek kod:

int led = 5; // digital çıkışın 5. pinini led degişkenine atadık

int analogPin = 0; // analog giriş bolumunden 0. pini giriş için ayarladık

int analogdeger = 0; // analogdeger isminde degişken tanımladık

int gerilim = 0;    // gerilim isminde değişken tanımladık    void setup()

{

  Serial.begin(9600); //seri iletişim başlatma  pinMode(led, OUTPUT); //led degişkenini cıkıs olarak tanimladik 

}void loop()

{

  analogdeger = analogRead(analogPin);  // analog girişten sinyal okuması yaptık analogdeger değişkenine atadık

  gerilim=(analogdeger / 4) ;  // analog giriş sinyanili isleme sokarak gerilim miktarını gerilim degişkenine atadık  Serial.print("Analog Degeri   :");

  Serial.println(analogdeger);          // analog giris sinyanili Serial Monitöre yazdırdık

  Serial.print("Gerilim Degeri  :");

  Serial.println(gerilim);            // gerilim miktarini Serial Monitöre yazdırdık  analogWrite(led, gerilim);   // led değişkenine analog degişken olan hesaplanan gerilim degerini gönderdik  delay(1000);  // 1 saniye bekletme  }

 

Yazar: Emin ÖZKAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İçeriklere Baktınız mı?