Kapat

Html Sınav Soruları

Özel kurslar, halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri ve ismek vb. kurs merkezleri bünyesinde web tasarım eğitimlerinde kursiyer ve öğretmenler tarafından kullanılabilecek soruları internetten derleyerek tek sayfa topladık. Sürekli güncel kalacak bu sayfadan yeni soruları takip edebilir, elinizdeki soruları sitemizde paylaşabilirsiniz.

HTML TEST 1

1.HTML Nedir?
a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
b) Diğer sayfaları bağlayan linkler
c) Nesneyi bağlayan linkler
d) Programlama dili

2.Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?
a) < >      b) # #      c) { }      d) “ “

3.Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?
a) anasayfa.htm      b) anasayfa.html      c) index.html      d) giris.htm

4.Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?
a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <title>

5.HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak sayfa başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?
a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <title>

6.Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <br>      b) <hr>      c) <enter>      d) </p>

7.Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <br>      b) <hr>      c) <draw>      d) <layer>

8.Link (bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <a>      b) <li>      c) <img>      d) <div>

9.Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) target=”_top”      b) target=”_parent”      c) target=”_self”      d) target=”_blank”

10.Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) height      b) width      c) left      d) top

11.Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <body>      b) <html>      c) <head>      d) <table>

12.Bir tablonun kenarlık kalınlığını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) border      b) height      c) width      d) align

13.Bir yazıyı kalın(bold) yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <b>      b) <i>      c) <li>      d) <u>

14.Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <img>      b) <body>      c) <div>      d) <table>

15.Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur?
a) <a img=”http://www.bilgisayarbilimi.net”> Tıklayınız <img/a>
b) <a href=”http://www.bilgisayarbilimi.net”> Tıklayınız </a>
c) <href=”http://www.bilgisayarbilimi.net”> Tıklayınız </>
d) <a link=”http://www.bilgisayarbilimi.net”> Tıklayınız</a>

16.Bir yazının yazı karakter boyutunu değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) size      b) height      c) title      d) width

17.Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) <iframe>      b) <div>      c) <p>      d) <marquee>

18.HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?
a) <body color=”blue”>
b) <body bgcolor=”blue”>
c) <body background=”blue”>
d) <body set=”blue”>

19.Sayfada sırasız madde işareti eklemek için kullanılan etiketler hangisidir?
a) <ul><li>..</li></ul>
b) <ol><li>..</li></ol>
c) <dl><li>..</dl>
d)<dt><li>..</dt>

20.Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) .txt      b) .doc      c) .html      d) .http

Test 1 Cevap Anahtarı: 1-a,  2-a,  3-c,  4-b,  5-d,  6-a,  7-b,  8-a,  9-d,  10-b,  11-d,  12-a,  13-a,  14-a,  15-b,  16-a,  17-d,  18-b,  19-a,  20-c

HTML TEST 2

1. Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir?

A) <ol><li>..</ol>

B) <ul><li>..</ul>

C) <dl><li>..</dl>

D) <dt><li>..</dt>

 2. Hangisi tabloda çerçeve kalınlığını belirler?

A) <table line=”1”>

B) <table format=”1”>

C) <table border=”1”>

D) <table frame=”1”>

3. Tabloya başlık eklemek için hangi etiket kullanılır?

A) <hd>başlık</hd>

B) <th>başlık</th>

C) <ht>başlık</ht>

D) <page>başlık</page>

4. Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur?

A) <a img=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız<img/a>

B) <href=”http://www.meb.gov.tr”>

C) <a href=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız</a>

D) <a link=”http://www.meb.gov.tr”>Tıklayınız</a>

5. HTML nedir?

A) Belgelerin içindeki metinlerin tarayıcıda (browser) nasıl görüneceğini ve işlevsel

olacağını düzenleyen işaretlerdir.

B) Diğer sayfaları bağlayan linkler

C) Nesneyi bağlayan linkler

D) XML etiketleri

6. HTML etiketleri hangi karakterlerle belirtilir?

A) !

B) ( )

C) #

D) < >

7. Hangisi HTML’de metin düzenlemeyi sağlayan etikettir?

A) <END>

B) <BEGIN>

C) <TITLE>

D) <FONT>

8. Yazı büyüklüğünü 7 yapmak için hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <FONT NAME SIZE=”7”>

B) <FONT WEIGHT=”7”>

C) <FONT SIZE=”7”>

D) <FONT HEIGHT=”7”>

 9. Bir HTLM belgesinde link özellikleri, başlık, anahtar sözcüklerinin ve WEB sayfası ile ilgili temel özelliklerin olduğu bölüm hangi etiketlerle sınırlandırılır?

A) <BODY>

B) <HEAD>

C) <SCRIPT>

D) <TITLE>

 10. HTML elemanlarının görüntülenmesinde bir satır aşağıya inmek için hangi etiket kullanılır?

A) <BR>

B) <NEWLINE>

C) <BREAKNEW>

D) <BL>

11. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?

A) <link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>mailto:megep@meb.gov.tr</link>

B) <href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>maillerinizi bekliyoruz.

C) <href=”to:megep@meb.gov.tr”>to:megep@meb.gov.tr

D) <a href=”mailto:megep@meb.gov.tr”>mailto:megep@meb.gov.tr</a>

12. HTML sayfasının arka zeminini sarı yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?

A) <BODY COLOR=”YELLOW”>

B) <BODY BGCOLOR=”YELLOW”>

C) <BODY BACKGROUND=”YELLOW”>

D) <BODY SET=”YELLOW”>

13. Tablo içinde yeni bir satır eklemek için hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <TH>

B) <TR>

C) <TD>

D) <NL>

14. Bir tablonun hücre rengini değiştirmek için hangi etiket kullanılır?

A) <TABLE BGCOLOR=”…”>

B) <TABLE BG=”…”>

C) <TABLE BACKGROUND=”…”>

D) <TABLE PIC=”…”>

15. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir?

A) CELLPADDING

B) ROWSPAN

C) CELLSPACING

D) COLSPAN

16. Hangisi bağlantıyı yeni bir pencerede açar?

A) target=”_blank”

B) target=”_parent”

C) target=”_self”

D)target=”_top”

17. Hangisi metin düzenleme etiketlerinden değildir?

A) <H4>…</H4>

B) <B>…</B>

C) <TR>…<TR>

D) <P>…</P>

18. Aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan parametrelerden değildir?

A) START

B) FACE

C) COMPACT

D) TYPE

 19. Herhangi bir bilgisayara bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine hatırlanması ve yazılması kolay alan adlarına ne denir?

A) Browser

B) İnternet

C) Domain

D) Server

20. Aşağıdakilerden hangisi arama motoru çeşitlerindendir?

A) Client

B) Server

C) Crowler

D) Browser

Test 2 Cevap Anahtarı: 1:A, 2:C, 3:B, 4:C, 5:A, 6:D, 7:D, 8:C, 9:B, 10:A, 11:D, 12:B, 13:B, 14:A, 15:D, 16:A, 17:C, 18:B, 19:C , 20:C

HTML TEST 3

1. Web sayfasında resim göstermek için kullanılan etiket hangisidir.?
a. picture
b. image
c.img
d. src

2. < b > etiketi yazıları kalın kazmak için kullanılır, bu etiketten başka hangi etiket yazıları kalın yapar ?
a. < strong >
b. < dar>
c. < black>
d. < emp >

3. Etiketler ve yazılar hangi bölüme yazılırsa direkt olarak görüntülenmez ?
a. < html>
b. < head>
c. < title>
d. < body>

4. Web sayfalarına yatay çizgi eklemek için hangi etiket kullanılır ?
a. < hr>
b. < line>
c. < line direction=”horizontal”>
d. < tr>

5. Html sayfalarında kullanılan ilk etiket hangisidir ?
a. < head>
b. < title>
c. < html>
d. < document>

6. Tabloya satır eklemek için hangi etiket kullanılır ?
a. < td> bilgisayarbilimi.net< /td>
b. < cr> bilgisayarbilimi.net< /cr>
c. < th> bilgisayarbilimi.net< /th>
d. < tr> bilgisayarbilimi.net< /tr>

7. Sırasız liste oluşturmak için kullanılan etiket hangisidir ?
a. < list>
b. < nl>
c. < ul>
d. < ol>

8. Sıralı liste oluşturmak için kullanılan etiket hangisidir ?
a. < dl>
b. < ol>
c. < list>
d. < ul>

9. E-mail linki hangisinde doğru bir şekilde oluşturulmuştur ?
a. < a href=”iletisim@bilgisayarbilimi.net”>
b. < mail href=”iletisim@bilgisayarbilimi.net”>
c. < mail>iletisim@bilgisayarbilimi.net< /mail>
d. < a href=”mailto:iletisim@bilgisayarbilimi.net”>

10. İtalic (Eğik) yazı etiketi hangisidir ?
a. < ii>
b. < italics>
c. < italic>
d. < i>

11. Zemin rengini değiştirmek için kullanılan etiket hangisidir ?
a. < body color=”yellow”>
b. < body bgcolor=”yellow”>
c. < background>yellow< /background>
d. < body background=”yellow”>

12. En küçük başlık yazma etiketi hangisidir ?
a. < heading>
b. < h6>
c. < h1>
d. < head>

13. Html’de bir alt satıra geçmek için hangi html etiketi kullanılır ?
a. < br>
b. < lb>
c. < break>
d. < newline>

14. Html’de onay kutusu oluşturmak için kullanılan etiket hangisidir ?
a. < checkbox>
b. < input type=”checkbox”>
c. < input=checkbox>
d. < input checkbox>

15. Hangi html kodu doğru bir şekilde kullanılmıştır.
a. < font colour=”red”>
b. < font color=”red”>
c. < red>< font>
d. Hepsi

16. Font etiketi ile beraber kullanılan parametre hangisidir ?
a. size
b. face
c. color
d. Hepsi

Test 3 Cevap Anahtarı: Koyu yazılan şıklar cevaplardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İçeriklere Baktınız mı?