Kapat

Microsoft Office Word 2010 Ders Notları

Word programı metin oluşturma programıdır. Bu metin oluşturma işleminin yanında resim, şekil, tablo, grafik, wordart gibi birçok nesne ekleyerek çeşitli belgeler ortaya çıkarabiliriz.

Pencere Durum Düğmeleri: Programı kapatma, küçültme/ekran kaplı yapma ve simge durumunda küçültme düğmeleri bulunur.

Başlık Çubuğu: Belgemizin ve çalıştığımız programın adı yazar.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Belgeyi kaydetme, yapılan işlemi geriye alma gibi işlemlere hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanılır.

Menü Çubuğu: 3 kısımdan oluşur. Sekmeler, Şerit ve Gruplar. Bunlar Resim-2 de gösterilmiştir.

Yatay ve Dikey Kaydırma Çubukları: Çalıştığımız belgenin ekrana sığmayan bölümlerini göstermek için kullanılır.

Yatay ve Dikey Cetveller: Hizalama yapmak, belgenin kullanılabilir alanını değiştirmek için kullanılır.

Durum Çubuğu: Belgemizdeki sayfa sayısını, hangi sayfada olduğumuzu ve toplam kullanılan sözcük sayısını belirtir.

Yazım Denetimi Düğmesi: Belgemizde yer alan yazım yanlışların kontrolü için kullanılır.

Belge Görünüm Düğmeleri: Belgemizin görünümünü sayfa düzeni, tam ekran okuma, web düzeni gibi değiştirmemizi sağlar.

Yeniden Boyutlandırma (Yakınlaştır): Belgemizin görünümünü yakınlaştırıp uzaklaştırmamızı sağlar.

1-DOSYA SEKMESİ:

Kaydetme, Farklı Kaydetme, var olan bir dosyayı açma, Boş belge oluşturma, Belgeyi/Sayfayı yazdırma komutlarının yer aldığı bölümdür.

Dosya-Kaydet-farklı Kaydet: Kaydet ile kayıtlı belgenin üzerine kayıt işlemi yapabilirsiniz. Farklı kaydet ile belgeyi farklı bir yere farklı bir isimle kaydedebilirsiniz. Belgeyi daha önce hiç kaydetmemişseniz kaydet ve farklı kaydet düğmeleri aynı işleve sahip olacaktır.

En Son: En son kullanılan Word belgelerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Yeni: Yeni bir dosya oluşturmak için kullanacağımız bölümdür. Bu bölümde şablon kategorilerinden dosyamıza uygun olanını seçip, sağ taraftaki oluştur düğmesi ile yeni bir dosya oluşturabiliriz.

Yazdır: Bu bölümde belgemizi yazdırmak için kullanacağımız ayarları yapıyoruz  ve çıktı alabiliyoruz.


2-GİRİŞ SEKMESİ:

 1. Madde işaretleri için kullanılır.
 2. Paragrafın girinti düzeyini azaltıp, arttırır.
 3. Seçili metni alfabetik ya da sayısal olarak sıralar.
 4. Paragraf işaretlerini ve diğer gizli biçimlendirme simgelerini görüntüler.
 5. Metni buton sırasına göre sola yaslar, ortalar, sağa yaslar, iki yana yaslar.
 6. Metin satırları arasındaki boşluğu değiştirir.
 7. Seçili metni veya paragrafın arka planını renklendirir.
 8. Alt kenarlık eklemek için kullanılır.

 

Giriş sekmesinde; daha çok belgemizdeki metinlerle ilgili işlemlerin yapıldığı butonlar bulunur. Buradaki öğelerden birisini metnimize uygulayacaksak mutlaka öncelikle metnimizi seçmeliyiz. Örneğin başlığımızı kalın yapmak istiyorsak önce başlığımızı seçmeli, daha sonra  butonuna tıklamalıyız.

3-EKLE SEKMESİ

Ekle sekmesinde; belgemize ekleyebileceğimiz boş sayfa, tablo, resim, küçük resim, şekil, simge tarzında öğeler bulunur. Kısacası belgemize bir şey eklemek istiyorsak ilk bakmamız gereken sekmesinin ekle sekmesi olduğunu unutmamalıyız.

Tablo Ekleme: Ekle sekmesinden Tablo seçeneği ile;

 1. Tablo düğmesinin alt sekmesinden sütun-satır sayıları seçilerek,
 2. Tablo Ekle komutundan satır-sütun sayıları girilerek,
 3. Tablo Çiz komutu verilip, Kalem ve Silgi yardımı ile,

 

 

Herhangi bir tabloyu oluşturduktan sonra sekmelerde açılan Tablo Araçları sekmesi ile tablolarımızı düzenleyebiliriz. Tasarım alt sekmesinde tablonun biçim ayarlarını, Düzen alt sekmesinde de tablomuzun hücre, satır/sütun ayarlarını düzenleyebiliriz.

Tablomuzun/satır, sütunların/hücrelerin arkaplan renklerini, kenar çizgilerini düzenlemek için Tablo Araçları – Tasarım alt sekmesini kullanıyoruz. Yeni satır/sütun ekleme, satır/sütun silme, hücreleri birleştirme gibi işlemleri Tablo Araçları – Düzen alt sekmesinde yapıyoruz.

Resim Ekleme :

Bu seçenek ile bilgisayarda kayıtlı resimleri hazırladığımız belgenin içine ekleyebiliriz. Resim ekledikten sonra açılacak olan Resim Araçları -> Biçim sekmesinden resmimizin ayarlarını düzenleyebilir, efektler ekleyip, resmi boyutlandırabilir/kırpabiliriz.

Not: Eklediğiniz resmi ekranda serbestçe hareket ettirmek için resmi ekledikten sonra açılan Resim Araçları sekmesi altında yer alan Biçim sekmesinden yada farenin sağ tuşuyla Metni Kaydır bölümünden Kare’yi tıklamalısınız.

Küçük Resim Ekleme: Bu seçenek  Office programı içerisinde ve sitesinde olan Küçük Resimleri belgemize ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz küçük resimler üzerinden aynı Resimlerde olduğu gibi düzenlemeler yapabiliriz.

Şekil Ekleme: Şekilleri kullanarak hazırladığımız belgenin daha zengin olmasını sağlayabiliriz. Ekleyebileceğimiz bazı şekiller: yıldız, kare, daire, beşgen, altıgen, parşömen, ok işaretleri, konuşma balonları vb.

Eklediğimiz şekilleri seçtiğimizde şekiller üzerinde yeşil renkli bir yuvarlak veya sarı renkli bir dörtgen belirebilir. Bu şekillerden yeşil renkli yuvarlak şekli eklediğimiz şekli/resmi döndürebilmemizi sağlar. Sarı renkli dörtgen ise şekil içerisinde bazı özellikleri değiştirebilmemizi sağlar. Örneğin eklediğimiz ok şeklinde sarı renkli dörtgeni kullanarak ok başının uzunluğunu ve okun kalınlığı ayarlayabiliriz veya gülen yüz şeklini ağlayan yüz olarak değiştirebiliriz.

SmartArt Ekleme: Ekle sekmesinde SmartArt düğmesinden, oluşturulacak yapıya uygun bir biçim seçilir. Ekrana gelen SmartArt öğesinin biçimi düzenlenir. İçerik yazılır. Yeni öğeler eklemek için; SmartArt Araçları -> Tasarım -> Şekil Ekle düğmesi kullanılır. Var olan bir şekli silmek için şekle tıklanır ve Delete tuşuna basılır.

 

 

 

Üstbilgi / Altbilgi Ekleme/Düzenleme: Ekle sekmesinden Üstbilgi / Altbilgi düğmesi kullanılarak yapılır. Her sayfanın üstünde/altında sabit bir metin/resim bulunmasını sağlar. Sayfanın altı veya üstü gibi bir zorunluluk yoktur. Üstbilgi/Altbilgi düzenleme modunda iken eklenen her içerik üstbilgi/altbilgi olarak değerlendirilir. Genellikle Sayfa Numarası, Tarih/Saat, Yazar/Kitap Adı vs. bilgisi eklemek için kullanılır.

Büyük Harf Oluşturma: Ekle sekmesi Metin bölümünden Büyük Harf komutu ile yapılır. Paragrafın ilk harfini/seçili harflerini büyütmek için kullanılır. Ayarlarını yapmak için Küçük/Büyük Harf seçeneklerini kullanmak gerekmektedir.

Metin Kutusu Ekleme: Sayfa içerisinde serbest bir şekilde hareket ettirilebilen metinler oluşturulmasını sağlar. Metin kutularının dilediğiniz gibi biçimlendirebilir siniz.

Word Art Ekleme: Ekle sekmesinde Word Art komutu ile yapılır. Metin seçilip, Word Art’tan biçim seçilerek veya önce biçim seçilip sonra metin yazılarak yapılabilir.

Simge Ekleme: Ekle sekmesinde Simge komutu ile klavyeden yazılamayan özel karakterleri (©¾($Q) belgenizin içerisine ekleyebilirsiniz.

 4-SAYFA DÜZENİ SEKMESİ

Bu bölümde hazırladığınız belgelerin sayfa ayarlarını yapacağız. Sayfada bulunacak olan kenar boşlukları, sayfanın renk temaları, sütun yapıları, filigran gibi ayarları buradan düzenleyeceğiz.

Kenar Boşlukları: Sayfa Kenarlarındaki boşlukları ayarlayabilmemizi sağlar.

Yönlendirme: Sayfanın yatay/dikey kullanımını ayarlar.

Sütunlar: Sayfayı 2 veya daha fazla sütuna bölmemizi sağlar. Bunun için 2 farklı yöntem vardır.

1-Sütunlar seçeneği tıklanarak açılan listeden oluşturulmak istenen sütun sayısı seçilir.

2-Sütunlara bölünmek istenen metin seçilir, sütunlar seçeneğinden istenen sütun sayısı belirtilir. Sütunları ayarlamak için Diğer Sütunlar seçeneği de kullanılabilir.

Sayfa Arka Planı: Bu bölüm sayfamızın arka planına renk veya yarı saydam yazılar/resimler ekleyebilmemizi sağlar.

Filigran: Sayfanın arka planına yarı saydam yazı/resim eklememizi sağlar. Listeden bir filigran seçerek önceden hazırlanmış filigranları kullanabilirsiniz. Ya da Özel Filigran seçeneği ile kendi filigranınızı yapabilirsiniz.

Sayfa Rengi: Bu bölümde sayfamızın arka plan rengini ayarlayabiliyoruz. Sayfa arka plan rengi olarak düz bir renk seçebilir veya Dolgu Efektleri bölümünden renk geçişleri, doku veya resim döşeme seçeneklerini de kullanabiliriz.

Sayfa Kenarlığı: Sayfa Kenarlığı seçeneği adından da anlaşılacağı gibi, sayfamızın kenarlarına şekil, resim ekleyebilmemizi sağlar. Eklediğimiz çizgilerin renklerini de bu bölümden ayarlayabiliriz.

Metni Kaydır seçeneği ile bu öğelerin metin içerisinde nasıl konumlandırılacağını belirliyoruz.

Metin Aynı Hizaya: Bu seçenekte öğemize bir metin gibi muamele yapılır. Hizalama işlemleri ona göre düzenlenir Metinle aynı satırda yer alır.

Kare: Bu seçenekte öğeyi fare kullanarak serbest bir şekilde belge içerisinde gezdirebiliriz.

Öğemizi yerleştirdiğimiz yerde Metinler, öğemizin etrafını çevreleyecek şekilde yerleşir.

Sıkı: Bu seçenek de Kare seçeneği gibidir. Tek farkı resim kenarlarında bulunan boşluklarda metinler tarafından kullanılabilir.

Metnin Arkasına/Metnin Önüne: Bu seçeneklerde resim metinle aynı yere yerleştirilebilir. Resmin konumu metnin düzenini değiştirmez. Resim metnin arkasına veya önüne yerleştirilebilir.

 

Seçili Nesneye Göre Çıkan Sekmeler ve Özellikleri

Belgeye eklenen metin kutusu, şekil, resim, tablo gibi nesnelerin üstlerine tıklandığında çıkan sekmeler sayesinde bu nesnelerin özellikleri değiştirebilir.

 

Metin Kutusu Araçları – Biçim Sekmesi

Sayfaya eklenen metin kutusunun üzerine tıkladığımızda çıkan yukarıdaki sekme sayesinde metin kutusunun tasarımı değiştirebilir. Şekil dolgusu bölümünden dolgu rengini, şekil anahattı bölümünden kenarlık çizgi rengini değiştirebilir ve metin kutusuna gölge ve 3-B efektleri eklenebilir.

Yerleştir grubunda metin kutusunu eğer bir nesnenin arkasında kalmış ise en öne getirebilir, Metin Kaydırma bölümünde ise diğer yerleştirme seçeneklerine ulaşılabilir. (Metnin Önüne, Metnin Arkasına gibi)

Çizim Araçları – Biçim Sekmesi

Sayfaya eklediğimiz şekillerin üzerine tıkladığımızda yukarıdaki gibi metin kutusu araçları – biçimlendir sekmesine çok benzer bir sekme çıkar. Bu sekme sayesinde yeni şekiller eklenebilir, şekil stilleri değiştirebilir. Aynı zamanda şekle gölge ve 3-B efektleri de uygulanabilir.

Yerleştir grubunda şekil eğer bir nesnenin arkasında kalmış ise en öne getirebilir, Metin Kaydırma bölümünde ise diğer yerleştirme seçeneklerine ulaşılabilir. (Metnin Önüne, Metnin Arkasına gibi)

“Microsoft Office Word 2010 Ders Notları” üzerine 8 yorum

 1. Arjin yiğit says:
 2. Hasan says:
 3. elif tanhan says:
 4. mustafa burak ceba says:
 5. ebrar nur says:
 6. hacer says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İçeriklere Baktınız mı?