BilgisayarBilimi.Net

Bilişim İle Tanışıyorum 0

5.1.1 – Bilişim İle Tanışıyorum

KAZANIMLAR 5.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi 5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar. Teknoloji, bilişim ve bilişim teknolojileri kavramlarından bahsedilir. 5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder. Bilişim teknolojilerinin gelişimine...

Dijital Ürün Oluşturuyorum 0

5.1.15 – Dijital Ürün Oluşturuyorum

KAZANIMLAR 5.4.1.2. Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür. Açık kaynak kodlu veya ücretsiz erişilebilen görsel işleme programları kullanılarak görseller üzerinde kesme, rengini değiştirme, yeni bir görsel çizme gibi etkinlikler yaptırılır. 5.4.2.3. Kelime işlemci programı ile...

Ürünlerimizi Değerlendiriyoruz 0

5.1.16 – Ürünlerimizi Değerlendiriyoruz

KAZANIMLAR 5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır. 5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır. MATERYALLER Öğrencilere ait dijital ürün dosyaları HAZIRLIK Öğrenciler daha önce hazırladıkları dijital ürün dosyalarını beraberlerinde getirir. UYGULAMA...

5.1.17 - Sınıf Dergimiz Sahnede 0

5.1.17 – Sınıf Dergimiz Sahnede

KAZANIMLAR 5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır. 5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır. MATERYALLER Hazırlanan Dergiler Not: Bu hafta öğrencilerin hazırladığı dergiler değerlendirileceği için ayrıca bir slayt hazırlanmamıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. sınıf genel tekrarı 0

5.1.18 – Genel Tekrar

KAZANIMLAR Öğrendikleri bilgileri tekrar eder. MATERYALLER İlk dönemin son haftası tekrar olduğu için ayrıca bir slayt hazırlanmamıştır. UYGULAMA Tüm dönem işlenen konular sırası ile ele alınarak öğrencilerle soru-cevap şeklinde, akıllarında kalan bilgiler ve öğretmenin...

5.2.1 - Bulmaca Buldurmaca 0

5.2.1 Bulmaca Buldurmaca

KAZANIMLAR 5.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları 5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar. 5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. 5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder. 5.5.1.17. Matematik...

5.2.2 - En İyi Çözümü Buldum 0

5.2.2 – En İyi Çözümü Buldum

KAZANIMLAR 5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. 5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. Bir problemi çözmek için farklı çözüm yollarının tasarlanabileceği vurgulanır. 5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini...

5.2.3 - Yönergeleri Takip Et 0

5.2.3 – Yönergeleri Takip Et

KAZANIMLAR 5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. 5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. Bir problemi çözmek için farklı çözüm yollarının tasarlanabileceği vurgulanır. 5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları...

5.2.4 Ver Elini Veri 0

5.2.4. Ver Elini Veri

KAZANIMLAR 5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar. MATERYALLER Sınıf ortamında bulunan herhangi bir şeyin fotoğrafı (derste kullandığınız malzemeler, öğrencilerden birinin fotoğrafı, sıralar, tahta vb., pencereden görünenler) 5.2.4.A1 – Diş Doktoru...

5.2.5. MANTIKLI DÜŞÜNÜYORUM 0

5.2.5. Mantıklı Düşünüyorum

KAZANIMLAR 5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir. 5.5.1.8. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir. 5.5.1.9. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir. 5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır. 5.5.1.11. Verilen bir problemde...