Tagged: algoritma

0

Algoritma Nedir?

Genellikle matematik ve programlamada kullanılan Algoritma; bir problemi, sorunu çözmek veya belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenecek sıralı, mantıksal yollardır. Daha kısa bir tanımla Algoritma, mevcut bilgilerden istenilenlere ulaşmaktır. Bilgisayar biliminde bütün programlama dillerinin temeli algoritma üzerine kuruludur....