“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi için Öğrenme Alanları

Talim Terbiye Kurulunun öğretim programları kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için 14.09.2012 tarihinde sitesinde yayınladığı öğrenme alanları aşağıda listelenmiştir. Öğrenme alanları

Devam